Kalibrēšanas pakalpojumi

Jums ir lieliska iespēja izmantot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Kalibrēšanas laboratorijas pakalpojumus un nokalibrēt Jūsu laboratorijas mērīšanas līdzekļus par samērīgām cenām.

Institūta speciālisti nodrošina mērlīdzekļu piegādi uz/no Kalibrēšanas laboratorijas par brīvu.
Kalibrēšanas laboratorija ir akreditēta LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām sekojošās jomās:

A un D1 tipa automātisko pipešu (virzuļpipešu) kalibrēšana (no 10µl līdz 10ml) saskaņā ar LVS EN ISO 8655:2003 standarta prasībām;

  • stikla termometru kalibrēšana (temperatūru diapazonā no -20oC līdz +100oC);
  • elektronisko termometru kalibrēšana (temperatūru diapazonā no -20oC līdz +100oC);
  • neautomātisko elektronisko svaru kalibrēšana (līdz 20 kg ieskaitot), svari tiek kalibrēti to atrašanās vietā).

Pieteikuma veidlapas
Cenrādis

Mūsu priekšrocības:

  • pieņemamas cenas;
  • iespēja taupīt klienta laiku, nodrošinot kalibrējamo mērlīdzekļu saņemšanu pie klienta un nogādāšanu atpakaļ pēc pasūtījuma izpildes;
  • kalibrējot automātiskās pipetes, cenā ietilpst arī pipešu regulēšana – ja tas ir nepieciešams;
  • iespēja sniegt konsultācijas par mērlīdzekļu lietošanu un apkopi.

Kontakti

Santa Ovčare
Kalibrēšanas laboratorijas vadītāja
Tālruņi: +371 67808973 un +371 28606548 
E-pasts: santa.ovcare@bior.lv