Zinātniskā bibliotēka

BRĪVPIEEJAS interneta resursi

Gadagrāmatas "Latvijas zivsaimniecība 2013",
"Latvijas zivsaimniecība 2014",
"Latvijas zivsaimniecība 2015"
ir lejuplādējamas Latvijas lauku tīkla mājaslapā

Gadagrāmata "Latvijas zivsaimniecība 2012" (9193.81 Kb)

 

Zinātniskās bibliotēkas fonds tiek veidots, uzkrājot un sistematizējot izdevumus un dokumentus jūras un ūdens vides zinātņu, zivsaimniecības un zvejniecības jomā. Bibliotēkas fondā ir vairāk nekā 20 tūkstoši iespieddarbu un oriģinālu eksemplāru (grāmatas, periodiskie, elektroniskie izdevumi). Ievērojamu krājuma daļu veido Starptautiskās jūras pētniecības padomes (ICES), Baltijas jūras vides aizsardzības komitejas (HELCOM), Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) izdevumi, kā arī Baltijas jūras valstu zinātnisko pētniecības institūtu izdevumi.

Bibliotēka dibināta 1945.gadā kā Vissavienības Zivsaimniecības un okeanogrāfijas zinātniskās pētniecības institūta Latvijas nodaļas struktūrvienība, pārņemot no Latvijas Zemkopības ministrijas Zvejniecības un zivkopības nodaļas tās bibliotēkas krājumu.

Dalība starptautiskajās organizācijās:
Eiropas ūdens zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācija EURASLIC,
Ūdens un jūras zinātņu bibliotēku un informācijas centru starptautiska asociācija IAMSLIC.
Bibliotēka kopš 2006. gada piedalās IODE/EURASLIC projektā ODINECET, un Centrālās un Austrumu Eiropas jūras zinātņu repozitorija CEEMAR veidošanā.
 

14. Eiropas ūdens zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācijas konference 2011.g. Prezentācija (15560 Kb)  (15560 Kb)

15. Eiropas ūdens zinātņu bibliotēku un informācijas centru asociācijas konference 2013.g. Prezentācija (2221.5 Kb)

 

Bibliotēkas adrese: Daugavgrīvas iela 8, Rīgā
e-pasts: natalja.kondratjeva@bior.lv

Uz augšu