Starptautiskā sadarbība

Latvijas saistību izpilde un zivsaimniecības nozares interešu aizstāvēšana starptautiski koordinētajā zinātnisko datu par zivju resursu stāvokli un zvejas ietekmi uz tiem ikgadējā nodrošināšanā, dalība ikgadējo zvejas regulēšanas pasākumu izstrādāšanā un nozvejas kvotu noteikšanā Eiropas Kopienas regulēto zivju krājumiem, kā arī Eiropas kopienas zivju resursu pārvaldības ilgtermiņa plānu izstrādāšanā un atbilstošu nacionālo programmu izstrādāšanā un īstenošanā, dalība zivju resursu un zvejas pārvaldības metodiku izstrādāšanā:

  • Starptautiskajā Jūras pētniecības padomē (ICES), 
  • Eiropas Komisijas Zinātniskajā, tehniskajā un ekonomiskajā zivsaimniecības komitejā (STECF),
  • Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijas (NAFO) Zinātniskajā padomē,
  • Baltijas jūras Reģionālajā padomdevējā padomē(Baltic RAC), 
  • Eiropas Iekšējo ūdeņu zvejniecības padomdevējā komisijā (EIFAC), 
  • Eiropas Zivsaimniecības un akvakultūras pētījumu organizācijā (EFARO) u.c.,

kā arī sadarbība ar citu valstu pētnieciskajām institūcijām starptautisku projektu un programmu ietvaros.

Uz augšu