Ihtiopatoloģija un akvakultūra

 

Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas pētnieciskā darbība ietver akadēmiskos un lietišķos pētījumus akvakultūras un zivju slimību jomā.
Galvenais nodaļas uzdevums (kopā ar iekšējo ūdeņu laboratoriju) ir vērtīgo zivju resursu atražošanas pasākumu kvalitātes novērtējums. Lai veiktu mākslīgi audzēto un dabiskos ūdeņos izlaisto lašveidīgo zivju migrācijas analīzi un novērtētu lašu un taimiņu atgriešanās intensitāti katru gadu ar piekarzīmītēm tiek iezīmēti 3000-4000. Šim nolūkam nodaļā tiek uzturēta iezīmēto zivju datu bāze, kas satur informāciju par zivju migrācijām, nozvejas vietām un bioloģiskos datus. Plašāki pētījumi, atražošanas programmas ietvaros, tiek veikti lašu un taimiņu smoltifikācijas (nobriešanas pakāpes) novērtēšanai, lai konstatētu labāko zivju izlaišanas laiku un vietu.
Tiek pētīta arī hematoloģisko rādītāju sezonālā dinamika un asinsainas izmaiņas slimību gadījumā, analizēta ihtiopatoloģisko procesu dinamika dabiskos ūdeņos, kā arī novērtēta slimību iespējamā pārnese uz mākslīgām ūdenstilpēm.
Atbilstoši kompetencei nodaļa nodrošina zinātnisko ekspertīzi akvakultūras jautājumos un sniedz pakalpojumus pētniecības jomā. Tiek realizēti sadarbības projekti ar privātajiem akvakultūras uzņēmumiem.
Nodaļas pētnieki piedalās valsts un starptautiskos pētījumu projektos un pētniecības programmās.
Liels ieguldījums dots jauno zinātnieku apmācīšanā un sagatavošanā. Ir izstrādāti un veiksmīgi aizstāvēti skolās un valstī vairāki skolēnu zinātniskie darbi par zivju parazitozēm un hematoloģiju, kā arī ļoti augsti novērtēti Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studentu internatūras prakses zinātniskie darbi par taimiņu smoltifikāciju un cilvēkiem bīstamo parazītu klātbūtni zivīs, ko vadīja akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas pētnieki.
Starptautiskā sadarbība:
ar radnieciskiem zinātniskiem institūtiem un administratīvām institūcijām (ICES, EIFAC u.c.); dalība ICES Jūras dzīvnieku patoloģiju un slimību darba grupa (WGPDMO). 

Aptauja "Iezīmēto zivju uzskaite" :  www.visidati.lv/aptauja/1040776810/
Опрос "Учет помеченных рыб" :  www.visidati.lv/aptauja/1041167671/

 

26. jūnijā plkst. 10.00 Zivju resursu pētniecības departamenta telpās Daugavgrīvas ielā 8 notiks seminārs „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.
Semināra programma (36.55 Kb)
Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz š.g.19.jūnijam pa e-pastu santa.purvina@bior.lv
 

 
Seminārs 5.12.2016. „Zivju resursu apsaimniekošana un aizsardzība” Smiltenes novada pašvaldības Policija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR”.   Semināra programma (598 Kb) 

Seminārs 21.11.2016. „Zivju  resursi iekšējos ūdeņos, zivju izlaišana, apsaimniekošana, slimības u.c.”  Semināra programma (519.08 Kb)

Seminārs 28.10.2016. "No zivju audzēšanas un izlaišanas dabiskos ūdeņos līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām" Semināra programma (70.7 Kb)

Seminārs 6.05.2016. „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”  Semināra programma (33.6 Kb)

Seminārs 9.12.2015. „No zivju audzēšanas un izlaišanas dabiskos ūdeņos līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām” Norises vieta un programma (60.8 Kb)

Seminārs 2.11.2015. "No zivju audzēšanas un izlaišanas dabiskos ūdeņos līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām" Norises vieta un programma

Seminārs 25.05.2015. „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”  Norises vieta un programma (36.72 Kb)
Seminārs 23.-24.03.2015. "No zivju audzēšanas un ielaišanas ezeros līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām"  Norises vietas un programma (88.59 Kb)

SEMINĀRU MATERIĀLI: 
Seminārs 05.06.2014 „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”. 

Uz augšu