Datu vākšanas programma

Zivju resursu departamenta galvenais uzdevums ir nodrošināt „Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas” īstenošanu, veicot zivju krājumu zinātniskās uzskaites, ievācot, apkopojot un analizējot bioloģiskos un zvejas datus par galveno rūpnieciski nozīmīgo zivju sugu nozvejām, un par zvejniecības sektora ekonomisko situāciju.

Latvijas Nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma 2011. - 2013.gadam (823.74 Kb) (engl.) sagatavota saskaņā ar Eiropas Padomes Regulu (EC) Nr. 199/2008, Eiropas Komisijas regulu (EC) Nr. 665/2008 un Eiropas Komisijas lēmumu (2009/1012/EC).
Atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam (30.08.2013) Latvijas Nacionālā datu vākšanas programma 2011. - 2013. g. ir attiecināma arī uz 2014. - 2016.g.

Atbilstošie ES normatīvie akti
Komisijas Regula (EK) Nr. 665/2008 (2008. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.  199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku  HTML

Padomes Regula (EK) Nr. 199/2008 (2008.gada 25.februāris) par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku   HTML 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku HTML
 
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1251 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko pieņem Savienības daudzgadu programmu par zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu 2017.–2019. gada periodā HTML
 
Latvijas Nacionālais zivsaimniecības datu vākšanas plāns 2017. - 2019. gadam (3.54 Mb) (ENG.) sagatavots saskaņā ar Eiropas Padomes Regulu (EC) Nr. 199/2008, Eiropas Komisijas regulu (EC) Nr. 1380/2013 un Eiropas Komisijas lēmumu (2016/1251/EC) PDF (3630.04 Kb)
 
Bioloģiska materiāla ievākšanas metodoloģija:
Mencu bioloģiskā materiāla ievākšana rūpniecisko reisu laikā PDF (303.59 Kb)
 
Uz augšu