Zivju Fonds

> Ar Zivju fonda padomes lēmumu 2017.gada 21.martā (padomes sēdes protokols Nr. 4.1.-28e/2/2017) apstiprināta trīs projektu realizācija

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.2.9. „ICES konferences norises Rīgā tehniskai nodrošinājums”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr. 1.9.„ICES konferences norises Rīgā tehniskais nodrošinājums”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES)  ikgadējā zinātniskajā konferencē Kopenhāgenā, Dānijā”

 > Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.1.8. „Fotogrāfiju komplekta izgatavošana ICES konferencei”

> Īstenots Zivju fonda finansētais projekts Nr.1.3. „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes papildināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pētnieces dalība plekstes mazuļu diennakts pieaugumu noteikšanas kalibrācijā”

>Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts "Sabiedrības informēšana par zivju resursu atražošanas un papildināšanas kārtību"

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts Nr.1.5. „Tehniskās specifikācijas izstrāde zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas izveidei”

> Īstenots projekts Nr.1.10. „Iekšējo ūdeņu nodaļas kapacitātes palielināšana”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskās datubāzes BIODATA jaunās versijas darbības nodrošināšana”

>Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē „IFM Lamprey conference 2014”, Lielbritānijā”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta pārstāvja apmācība zušu vecumu noteikšanā Polijas zivsaimniecības institūtā (MIR)”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts "Upes nēģa nārsta migrācijas pētījumi Latvijas upēs”.

>Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniski pamatota upes nēģa kāpuru monitoringa kvalitātes uzlabošana”

> Īstenots Zivju fonda padomes sēdē apstiprinātais projekts „Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) ikgadējā zinātniskā konferencē un Padomdevēju Komitejas (ACOM) sanāksmē Reikjavikā, Īslandē”.

> Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieks piedalās Baltijas jūras kompleksā novērtējuma darba grupā

>Pētījuma par dioksīniem gala ziņojums (3185.3 Kb)

> Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšana

> Īstenots projekts Nr.2.5. „Zivju resursu bioloģisko un ekonomisko pētījumu informatīvās bāzes paplašināšana zinātniskās darbības nodrošināšanai”

> Zivju fonda padomes sēdē apstiprināts projekts Nr.2.2. ”Zinātniskā institūta „BIOR” pārstāvja dalība Starptautiskajā statistiskās ekoloģijas konferencē ISEC 2012 ”

> 3. Starptautiskā statistiskās ekoloģijas konference ISEC 2012

 

Uz augšu