Uzņēmējdarbības un inovācijas projekti

 

ERAF projekts:

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide, Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001” 

 

Uz augšu