Sadarbības partneri

Eiropas kopienas refrences laboratorijas 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR  ir Latvijas Nacionālā  references laboratorija pārtikas aprites un dzīvnieku slimību izmeklējumu jomās. BIOR cieši sadarbojas ar Eiropas Kopienas references laboratorijām, kuras: 

  • sniedz sīku informāciju  par visām laboratorijās izmantojamajām  analīzes metodēm, tai skaitā arī references metodēm;
  • koordinē  pasākumus, lai jaunās metodes tiktu ieviestas visu dalībvalstu references laboratorijas;
  • organizē apmācību un kvalifikācijas celšanas kursus  ES dalībvalstu references laboratoriju personālam. 

Sadarbība ar Eiropas Kopienas References laboratoriju nodrošina  institūtam BIOR  jaunāko  informāciju par tendencēm un likumiem pārtikas aprites un dzīvnieku slimību izmeklējumu jomās, kā arī to ieviešanu laboratorijās.

Uz augšu