PVD NDC projekti

European Commision Joint Research Centre Screening and Identification Methods for the determination of Banned Antibiotics and Growth promoters in FEED (SIMBAG_FEED) 

6 Framework Programm FLU-LAB-NET Development and enhancement of Laboratory Networks for Avian influenza 

CFP/EFSA/ZOONOZES/2007/01: Development of harmonised schemes for monitoring and reporting of echinococcus, Trichinella, Cysticercus and Sarcocystis in animal and foodstuffs in the EU 

Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) Ūdens dzīvnieku veselības un zivsaimniecības produktu kvalitātes un drošības uzlabošana 

6 Framework Specific Support Action NMSACC-PCVD Cūku cirkovīrusa slimību kontrole: virzīta uz pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu 

SAFEFOODERA CampEc-NET Pārtikas ķēdes zoonozes – Campilobacter un E. coli molekulārā epidemioloģija 

Uz augšu