Eiropas Sociālais fonds

„Zinātnieku grupas izveide kauleņkoku pavairošanas, ģeneratīvo procesu kvalitātes paaugstināšanas un augļu izmantošanas iespēju pētījumiem(Vienošanās Nr.2013/0048/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/008)

 

„Iekšējo ūdeņu zivju resursu ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma pētniecības grupas izveide” (Vienošanās Nr. 013/0016/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/055)

 

„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana” (Nr.1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/019/29)

Uz augšu