Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija

Laboratorijas vadītājs Dr.chem. Vadims Bartkevičs

Tālr.:+371 28641758
E-pasts: Vadims.Bartkevics@bior.lv, partika@bior.lv

Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (PVIL) ir Institūta BIOR lielākā struktūrvienība, kas nodrošina plašu funkciju klāsta izpildi.

PVIL vada laboratorijas vadītājs, laboratorijas sastāvā ietilpst sešas struktūrvienības:

Laboratorijas darbības sfērā ietilpst sekojošās jomas:

  • pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens un citu objektu analīzes atbilstoši valsts institūciju, uzņēmumu un privātpersonu pasūtījumiem;
  • references funkciju nodrošināšana, sadarbojoties ar Eiropas References laboratorijām un koordinējot Institūta „BIOR” reģionālo struktūrvienību un citu pārtikas apritē iesaistīto laboratoriju aktivitātes;
  • pētījumu veikšana pārtikas un vides zinātnes jomā;
  • personāla apmācība par laboratorisko izmeklējumu, paraugu ņemšanas, laboratorijas kvalitātes sistēmas un pārtikas likumdošanas jautājumiem;
  • mikrobioloģisko barotņu sagatavošana Institūta laboratorijām un citām laboratorijām;
  • piena paraugu gatavošana iekārtu kalibrēšanai piena pārstrādes uzņēmumu un ciltslietu laboratorijām; 
  • pārtikas produktu un ūdens paraugu ņemšana laboratorijasanalīzēm pēc laboratorijas klientu pieprasījuma.


PVIL strādā vairāk nekā 60 speciālisti, kas pārstāv dažādas nozares – bioloģiju, ķīmiju un pārtikas tehnoloģiju. Laboratorijai ir visplašākais darbības spektrs Latvijā – Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā ir akreditētas vairāk nekā 350 testēšanas metodes. Vairākās jomās (piemērām, dioksīnu, veterināro zāļu atlieku, Sr90 noteikšana pārtikas produktos) PVIL ir vienīga laboratorija Latvijā, kas spēj nodrošināt izmeklējumu veikšanu.

Svarīga PVIL darbības joma ir sadarbība ar ārzemju pasūtītājiem. Laboratorija izpilda daļu no Ukrainas, Moldovas un Baltkrievijas oficiālās atliekvielu monitoringa programmas, kā arī veic analīzes pēc ārzemju uzņēmumu pasūtījuma. Eiropas Savienības un Latvijas Ārlietu ministrijas finansēto projektu ietvaros Vairākas valstīs (Ukraina, Moldova, Azerbaidžāna, Kazahstāna, Kirgīzija u.c.) PVIL eksperti ir nodrošinājuši vietējo speciālistu apmācību un konsultācijas par pārtikas produktu nekaitīguma un kvalitātes jautājumiem.

Lai apliecinātu rezultātu ticamību, laboratorija aktīvi piedalās starplaboratoriju testēšanas programmās. Lai nodrošinātu Institūta klientu pieprasījumu, PVIL sadarbojas ar citām akreditētām Eiropas Savienības laboratorijām, kas nodrošina plašāku testēšanas izmeklējumu klāstu. PVIL sadarbības partneri ir Anglijas, Nīderlandes, Somijas, Igaunijas, Norvēģijas, Francijas un Ungārijas laboratorijas.

Uz augšu