Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija

Laboratorijas vadītāja Svetlana Makarova

Tālr.:+371 67081597, e-pasts: svetlana.makarova@bior.lv,

Vecākais eksperts medicīnas mikrobioloģijā Genadijs Konvisers

Tālr.:+371 67081597, e-pasts: genadijs.konvisers@bior.lv

Medicīnas mikrobioloģijas laboratorija ir viena no pazīstamākām laboratorijām Latvijā - ar mūsdienīgām un modernām iekārtām un augsti kvalificētu, sertificētu un pieredzējušu medicīnisko personālu.
Laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām. 2014. gada 10. jūnijā ar Latvijas Nacionālā Akreditācijas biroja lēmumu ir piešķirta akreditācija atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189.  Akreditācijas sfēra: no cilvēka iegūta materiāla mikrobioloģiskai testēšanai. 

Laboratorija sadarbojas ar slimnīcām, ambulatorajām medicīnas iestādēm, kā arī ar individuāli praktizējošiem ārstiem.

Laboratorijā tiek veikti visa veida mikrobioloģiskie, seroloģiskie un parazitoloģiskie izmeklējumi cilvēka klīniskajā materiālā. Ir arī unikāli izmeklējumi -  tādi kā asins izmeklējumi uz leptospirozi, ūdens, nomazgājumu izmeklējumi uz legionellam, kurus Latvijā iespējams veikt tikai mūsu laboratorijā.

Veiktie klīniski mikrobioloģiskie izmeklējumi palīdz mediķiem ātrāk diagnosticēt un ārstēt bakteriālo infekciju izraisītās saslimšanas.

Lai nodrošinātu medicīnas iestādēs pretepidēmiskā režīma ievērošanas paškontroli un nepieļautu intrahospitālās infekcijas izplatīšanos, laboratorija piedāvā veikt gaisa, virsmu nomazgājumu un instrumentu sterilitātes mikrobioloģiskos izmeklējumus, kā arī dezinfekcijas līdzekļu baktericīdas darbības efektivitātes kontroli.

Izmeklējumu rezultātus (testēšana pārskatus) iespējams saņemt elektroniski pa faksu, pastu, vai personiski ierodoties vietā, kur nodots klīniskais materiāls.

Zinātniskais institūts BIOR sadarbojas ar Veselības Norēķinu Centru (VNC). Par klīniski diagnostiskiem izmeklējumiem norēķini tiek veikti saskaņā ar  VNC cenrādi, par profilaktiskajiem un citiem izmeklējumiem - pēc institūta BIOR cenrāža.

Informācija ārstiem (285.59 Kb)
Informācija pacientiem (253.13 Kb)

Pacientiem ar ārsta norīkojumu maksas pakalpojumi (NVD neapmaksātie pakalpojumi) pēc NVD cenrāža. Cenrādi skatīt šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=263457#piel11&pd=1

Pacientiem bez ārsta norīkojuma, pēc pašu vēlēšanās, maksas pakalpojumi pēc Institūta „BIOR” cenrāža. Cenrādi skatīt šeit.

Ārstniecības iestādēm un individuāli praktizējošiem ārstiem laboratorija piedāvā:

 • mikrobioloģiskos izmeklējumus (zarnu, plaušu, urīnceļu un citu infekciju gadījumos), t.sk. uz disbakteriozi;
 • mikrobioloģiskos izmeklējumus uz gaisa - pilienu infekcijām (difterija, meningīts);
 • seroloģiskos izmeklējumus (leptospirozes);
 • izdalīto mikroorganismu identifikāciju un tipizāciju;
 • izdalīto mikroorganismu jūtības noteikšanu pret antibiotiskām vielām;
 • dezinfekcijas līdzekļu baktericīdas darbības pārbaudi.

Privātpersonām laboratorija piedāvā:

 • izmeklējumus sanitāro grāmatiņu noformēšanai stājoties darbā (salmonelozes, šigelozes un vēdertīfa ierosinātāju nēsāšana);
 • stafilokoku noteikšanu mātes pienā;
 • izmeklējumus uz disbakteriozi, zarnu trakta traucējumu gadījumos.

Zobārstniecības kabinetiem laboratorija piedāvā:

 • stomatoloģijas un ķirurģisko instrumentu sterilitātes noteikšanu;
 • Sterikon plus Bioindicator pārbaudi autoklavēšanas procesa kontrolei;
 • SIMICON DH/HL bioindikātoru pārbaudi karsta gaisa sterilizācijas procesa kontrolei.

Viesnīcām, viesu namiem, ūdensdziedniecības iestādēm (SPA) laboratorija piedāvā Legionella spp. noteikšanu ūdenī un nomazgājumos.

Epidemioloģiskai uzraudzībai tiek piedāvāti vides paraugu (pārtika, ūdens, nomazgājumi) mikrobioloģiskie izmeklējumi epidemioloģiskajos perēkļos.

Uz augšu