Aktualitātes

24.11.2009
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centra speciālisti veic zivju produkcijas testēšanu uz benzo(a)pirēnu

Projekta LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros NDC speciālisti ir uzsākuši izmeklējumu veikšanu, lai novērtētu zivju produkcijas nekaitīguma atbilstību ES likumdošanas prasībām attiecībā uz benzo(a)pirēna maksimāli pieļaujamo daudzumu. Ir veikts iepirkums un noslēgti līgumi par zivju paraugu piegādi analīžu veikšanai, kā arī uzsākta pirmo paraugu testēšana.

18.08.2009
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centra speciālisti veikuši salīdzinošo testēšanu dioksīnu analīžu metodes pilnveidošanā

Projekta LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros NDC speciālisti pēc apmācībām Norvēģijas Nacionālā uztura un zivju produkcijas pētniecības institūtā (National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)) turpina pilnveidot dioksīnu noteikšanas metodi, veicot salīdzinošo testēšanu starp abām laboratorijām.

02.07.2009
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centra speciālisti apguvuši dioksīnu analīžu metodi

Projekta LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros Norvēģijas Nacionālā uztura un zivju produkcijas pētniecības institūta (National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)) eksperti apmācīja trīs Nacionālā diagnostikas centra speciālistus dioksīnu analīžu veikšanā. Apmācības notika gan Norvēģijā, gan Latvijā, izmantojot Nacionālā diagnostikas centra rīcībā esošo aparatūru. Pēc apmācībām Nacionālā diagnostikas centra speciālisti ieguva Norvēģijas nacionālā uztura un zivju produkcijas pētniecības institūta sertifikātu par iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām.

01.06.2009
PVD NDC informē par ceļojumu aģentūras pakalpojuma iepirkumu projekta LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” vajadzībām

PVD NDC vajadzībām Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr. LV0047 „Dioksīnu un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros nepieciešams veikt – ceļojumu aģentūras pakalpojumu iepirkumu.

12.05.2009
Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs noslēdzis partnerības līgumu projekta Nr. LV0047 „Dioksīna un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs (PVD NDC) projekta Nr. LV0047 „Dioksīna un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura kontroles sistēmas pilnveidošana” ietvaros ir noslēdzis projekta partnerības līgumu ar Norvēģijas Nacionālā uztura un zivju produkcijas pētniecības institūtu (National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES)).