Zinātniskais institūts „BIOR” piedalās projektā „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”

 

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) 2012.gada 12.septembrī ir noslēgusi līgumu Nr. L-KAP-12-0010 ar V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta „Pārtikas produktu kvalitātes klasteris”, Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/004 īstenošanu. Arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” piedalās šajā projektā ar zinātnisko pētījumu „Gaļas un zivju produktu kvalitātes, nekaitīguma izpēte un derīguma termiņa pagarināšanas mehānisma izstrāde un validācija”.

Pētījuma mērķis – iegūt jaunas zināšanas un prasmes par pārtikas kontaminantu un patogēno organismu izplatību un to ierobežošanas un kontroles mehānismiem pārtikas ķēdē.

Vispusīgi izvērtēt bīstamo ķīmisko vielu izplatības un veidošanās mehānismu un patogēnu augšanas/atmiršanas kinētiku pārtikas ražošanas un pārstrādes tehnoloģiskajos posmos un paredzamos pārtikas transportēšanas, uzglabāšanas un patērēšanas posmos.

Pētījuma uzdevumi:
1.    Vadlīniju izstrāde pārtikas produktu derīguma termiņu apstiprināšanai, kas nākotnē ļautu pārtikas uzņēmumiem nodrošināt augstāku pārtikas produktu kvalitāti;
2.    Vispārējas metodikas izstrāde par pārtikas risku identificēšanu, novērtēšanu un pārvaldību principiem ņemot vērā pārtikas likumu, un ieteikumi riska pārvaldības ieviešanai uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmās;
3.    Konservu sterilizācijas formulas aprēķina mehānismu izstrādāšana, kas nodrošinātu gan konservu produktu stabilitāti, gan sniegtu augstu mikrobioloģisko un fizikālo rādītāju kvalitāti.
 

Informācija ievietota: 20.11.2013.

Uz augšu