Zinātniskais institūts “BIOR” aicina pieteikties Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas darbam

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 122 „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums”, kas spēkā stājušies 2015. gada 10. martā, zinātniskais institūts “BIOR” aicina pieteikties Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas darbam:
-   zinātniskās institūcijas, kas izmanto izmēģinājumu dzīvniekus (zinātniskos pētījumos, diagnostikas vai izglītības nolūkiem);
-    biedrības un nodibinājumus, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.

Līdz 2015. gada 15. aprīlim aicinām Zinātniskās institūcijas, biedrības un nodibinājumus, kas vēlas pieteikties Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejā, iesniegt dokumentus, kas noteikti „Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikuma” 7. un 8.punktā.

Nolikumu skatīt šeit:
http://likumi.lv/doc.php?id=272776

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: iveta.kocina@bior.lv, vai uz adresi: Zinātniskais institūts “BIOR”, Lejupes iela 3, LV-1057 ar norādi “Darbam Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejā”.


Kontaktpersona:
Iveta Kociņa
Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte

Mob. tālr:  +371 28365723
e-pasts:  iveta.kocina@bior.lv

Uz augšu