Programma „Augļi skolai”

Programmas „Augļi skolai” izvērtējums

„Augļi skolai” ir Eiropas Savienības atbalstīta programma, kuras ietvaros skolēni 28 Eiropas valstīs bez maksas saņem svaigus dārzeņus un augļus.

Eiropas Komisija (EK) ir noteikusi, ka programmas izvērtējums jāveic reizi piecos gados. Pirmais programmas izvērtējums Latvijā veikts 2010./2011. mācību gadā, otrais – 2015./2016.

Izvērtējuma mērķi ir:
•    Novērtēt programmas norisi visos tās posmos
•    Novērtēt, vai veiktās izmaiņas kopš programmas ieviešanas sākuma ir sasniegušas mērķi
•    Norādīt uz iespējamām izmaiņām, kas programmu darītu efektīvāku un veicinātu augļu un dārzeņu patēriņu

Programmas izvērtējuma ietvaros tika veiktas skolēnu, vecāku, skolu un ražotāju aptaujas.
Pilns programmas izvērtējums pieejams šeit (1935.16 Kb)

Programmas izvērtējuma īss kopsavilkums pieejams šeit (970.29 Kb)
 
1.pielikums-vēstule vecākiem (104.85 Kb)
2.pielikums-skolēnu aptaujas anketa (568.87 Kb)
3.pielikums-vecāku aptaujas anketa (593.57 Kb)
4.pielikums-Pārtikas un veterinārā dienesta vēstule par programmu "Augļi skolai" (94.61 Kb)
5.pielikums-bērnu aptauja (833.17 Kb)
 

 

10.03.2016.

Programmas „Augļi skolai” izvērtējuma otrais posms

Augļu un dārzeņu izsniegšanas periods šajā mācību gadā noslēdzies.

Līdz 2016. gada 26. februārim Latvijas skolās norisinājās programma „Augļi skolai”, kuras ietvaros 1. – 9. klašu skolēni saņēma bezmaksas augļus un dārzeņus papildus ēdienreizēm ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgus uztura paradumus skolēnu vidū.

Plašāk par produktu izdales periodu varat lasīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā .

Lai gan šajā mācību gadā produktu izdale ir noslēgusies, turpinās „Augļi skolai” programmas izvērtējums, ko veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Zinātniskais institūts „BIOR” izsaka pateicību.

Pirmais aptaujas posms jau noslēdzies un izsakām sirsnīgu pateicību gan skolēniem un viņu vecākiem, gan skolu kontaktpersonām par sadarbību un palīdzību aptaujas organizēšanā.
Šajā mācību gadā bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma skolēni 763 skolās dažādos Latvijas reģionos, no kurām 145 skolas tika iekļautas arī programmas izvērtējumā. Aptaujā tika iekļauti  vairāk kā 6000 skolēnu un viņu vecāku, no kuriem pirmā posma aptaujā tika sasniegti aptuveni 80 %. Jāmin, ka jaunāko klašu skolēni un viņu vecāki aktīvāk piedalījās aptaujas procesā, taču kopumā atsaucība vērtējama kā augsta, kas liecina par vecāku ieinteresētību.

Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī otrajā posmā!

Pēc skolēnu pavasara brīvdienām marta beigās tiek plānots uzsākt izvērtējuma otro posmu. Tas būtiski neatšķirsies no pirmās aptaujas reizes. Aptaujā papildus tiks noskaidrota skolēnu un viņu vecāku attieksme pret programmu un tās norisi, kā arī iekļauti jautājumi par izglītojošajiem pasākumiem programmas ietvaros. Viena no svarīgākajām atkārtotās aptaujas sadaļām būs uztura dienasgrāmata, kas sniegs informāciju par skolēnu uztura paradumiem pavasara sezonā. Atgādinām, ka vecāku atļauja skolēnu dalībai izvērtējumā netiks prasīta atkārtoti, ja pirmajā posmā vecāki ir snieguši savu piekrišanu. Zinātniskais institūts BIOR lūdz vecākus būt tik pat atsaucīgiem un godprātīgiem arī turpmāk, aizpildot vecākiem paredzētās anketas.
Izvērtējuma otrajā posmā tiks noskaidrots arī skolu un augļu un dārzeņu piegādātāju viedoklis par programmas gaitu un iespējamajiem uzlabojumiem.

Vairāk par programmu „Augļi skolai” un tās izvērtējumu varat lasīt šeit: Atsākusies programma „Augļi skolai”.

 

10.11.2015.

Atsākusies programma „Augļi skolai”

Šogad ir atsākusies programma „Augļi skolai”, tāpēc arī šajā mācību gadā skolēni saņems bezmaksas augļus un dārzeņus.

Latvijā šobrīd tiek realizēta programma „Augļi skolai”, kuras ietvaros bērni no dažādām Latvijas skolām laika periodā no 2015. gada 2. novembra līdz 2016. gada 26. februārim saņems bezmaksas augļus un dārzeņus papildus ēdienreizēm.

Šī programma ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgus uztura paradumus skolēnu vidū, izglītojot par augļu un dārzeņu nozīmi uzturā un veselības saglabāšanā. Programma ir ieviesta un veiksmīgi darbojas arī citās Eiropas valstīs.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” veiks programmas izvērtējumu
Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem dalībvalstīm jāveic programmas izvērtējums, projektu uzsākot un turpmāk ik pēc 5 gadiem ar mērķi noskaidrot programmas ietekmi uz skolēnu uztura paradumiem. „Augļi skolai” Latvijā veiksmīgi darbojas jau kopš 2010. gada un tās izvērtēšana uzticēta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”.

Skolēni un viņu vecāki tiks aptaujāti rudenī, uzsākoties programmai, un atkārtoti pavasarī, programmai noslēdzoties
Programmas izvērtējums tiks veikts, izmantojot aptauju, kurā intervētāji iztaujās skolēnus par augļu un dārzeņu patēriņu, attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu un dažādiem pārtikas produktiem. Aptauja norisināsies divas reizes:

 - pirmo reizi no šā gada 2. novembra līdz 4. decembrim;

- otro reizi 2016. gada martā un aprīlī.

Aptaujas laikā katram skolēnam tiks izsniegtas:
anketa aizpildīšanai klasē, kurā būs nepieciešams atbildēt uz jautājumiem par augļu un dārzeņu patēriņu, zināšanām par veselīgu uzturu;

  uztura dienasgrāmata aizpildīšanai mājās (visu produktu atzīmēšanai, kurus skolēns ēdis vai dzēris konkrētā dienā);

  anketa vecākiem aizpildīšanai mājās (ietverti jautājumi par ģimenes ēšanas un iepirkšanās paradumiem, augļu un dārzeņu patēriņu, ģimenes sociālo stāvokli).

Institūts BIOR lūdz vecākus būt atsaucīgiem un godprātīgiem gan ļaujot piedalīties aptaujā saviem bērniem, gan aizpildot vecākiem paredzētās anketas. Aptauja ļaus novērtēt programmas efektivitāti, apzināt augļu un dārzeņu patēriņu skolēnu vidū, kā arī nākotnē uzlabot programmu un meklēt iespēju nodrošināt skolēniem regulāru bezmaksas augļu un dārzeņu izsniegšanu.

Kopš programmas ieviešanas valstī ir veiktas vairākas izmaiņas, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi un programmas izvērtējumu
Iepriekšējais programmas izvērtējums norisinājās 2010./2011.mācību gadā un iegūtie rezultāti palīdzēja uzlabot programmas organizāciju Latvijā. Piemēram, izmaiņas veiktas iesaistīto klašu amplitūdā.

Augļi un dārzeņi tiek dalīti ne tikai 1. – 6. klašu skolēniem, kā tas tika darīts sākotnēji, bet nu jau programmas mērķauditorija ir 1.- 9. klašu skolēni. Tāpat arī ticis mainīts piegādājamo augļu un dārzeņu sortiments. Jaunākie nosacījumi paredz programmas „Augļi skolai” produktu sarakstu papildināt ar ķirbjiem. Līdz šim, īstenojot programmu, skolēniem tika dalīti integrēti vai bioloģiski audzēti svaigi āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes, kāposti, kolrābji, burkāni, kāļi vai šo produktu asorti. Lai nodrošinātu daudzveidīgu produktu pieejamību skolēniem, jaunā kārtība paredz, ka izdales periodā katram skolēnam katru mēnesi ir jāsaņem gan augļi, gan dārzeņi, ja attiecīgajā mācību iestādē netiek nodrošināti augļu un dārzeņu asorti. Aptaujas dati rādīja arī to, ka bieži vien skolēniem diendienā pieejamie augļi un dārzeņi rada apnikumu, bērni ne vienmēr tos apēd, tādējādi netiek veicināts tas, ka šie produkti tiek uzņemti vairāk. Ņemot vērā šo informāciju, mainīts tika arī augļu un dārzeņu izdales biežums, tos piešķirot skolēniem nevis katru dienu, bet gan trīs reizes mācību nedēļā.

Programmas norises laikā skolēniem tiek nodrošināta svaigu augļu un dārzeņu piegāde. Kā rāda iepriekšējais programmas izvērtējums, svaigā veidā augļi un dārzeņi skolēniem garšo vislabāk.
 

 

Vieni no iecienītākajiem dārzeņiem skolēnu vidū ir burkāni, tāpēc tie tiks dalīti arī šajā, 2015. mācību gadā.

„Augļi skolai” programma skolēniem sniedz iespēju iepazīt veselīga uztura pamatprincipus
2010. – 2011. gada programmas izvērtējumā tika secināts, ka augļu patēriņu palielina augstāks ienākumu līmenis un augstāks mātes izglītības līmenis. Ļoti būtiski ir saglabāt valsts līdzfinansējumu šai programmai, jo vecāku gatavību pašiem finansēt programmu ievērojami samazina zemi ienākumi, bet tieši ģimenes ar zemiem ienākumiem ir tās, kur bērni patērē vismazāk augļu. Tāpat tika noskaidrots, ka visvairāk augļus patērē rīdzinieki, bet vismazāk – mazpilsētu iedzīvotāji.

Bērnu ēdienu izvēles ir saistītas ar viņu zināšanām par veselīgu uzturu, tādēļ programmas ietvaros būtiska loma ir izglītojošiem pasākumiem par augļu un dārzeņu tēmu. Mācību gada laikā, kurā tika realizēta „Augļi skolai” programma, skolēnu varbūtība izvēlēties veselīgas uzkodas pieauga stastistiski nozīmīgā līmenī.

Kopumā paredzēts aptaujāt aptuveni 4200 skolēnus un bērnu vecākus.

Uz augšu