AAE un Dubajas pašvaldību interesē sadarbība ar zinātnisko institūtu BIOR

Ceturtdien, 18. maijā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR ieradīsies Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) Starptautiskā akreditācijas centra vadītāja Amina Ahmed Mohammed un centra pārstāvji, kā arī Dubajas pašvaldības vadība, lai iepazītos ar zinātniskā institūta BIOR laboratorisko kapacitāti un  pārrunātu iespējamo turpmāko sadarbību lauksaimniecības un pārtikas produktu sertifikācijas jomā.

Apvienoto Arābu Emirātu amatpersonu vizītes galvenais mērķis ir veicināt abu valstu kompetento iestāžu sadarbību halal produkcijas sertificēšanā un iestāžu akreditācijā, lai radītu labvēlīgus apstākļus savstarpējās tirdzniecības veicināšanai ar lauksaimniecības un pārtikas (halal) produktiem starp Latviju, AAE un citām valstīm.

Zinātniskais institūts BIOR kā valsts nozīmes pētniecības centrs, nodrošina valsts references laboratorijas funkcijas un veic pētījumus vides, pārtikas drošības un dzīvnieku slimību jomā. BIOR pētnieki un eksperti turpmāk, atbalstot lauksaimniecības un pārtikas produktu eksportu uz AAE valstīm, veiks produktu analīzes atbilstoši importētājvalsts prasībām.


Irēna Bērziņa
BIOR sabiedrisko attiecību vadītāja
Irena.berzina@bior.lv

Uz augšu