EFSA zinātniskās informācijas apmaiņa

EFSA žurnāls

Viens no veidiem, kā EFSA veic zinātniskās informācijas apmaiņu, ir ar EFSA Žurnāla starpniecību. Tas ir bez maksas tiešsaistes žurnāls, kurā iekļautās publikācijas ir veltītas riska novērtēšanas aktualitātēm pārtikas, uztura, dzīvnieku barības, dzīvnieku veselības un labturības, augu veselības un aizsardzības jomā. 

EFSA žurnālā publicē šāda veida informāciju:

  • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu viedokļi;
  • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu oficiālos paziņojumus;
  • zinātniskās komitejas un Zinātnisko paneļu izstrādātās vadlīnijas;
  • EFSA oficiālos paziņojumus;
  • EFSA izstrādātās vadlīnijas;
  • secinājumus par pesticīdu ziņojumiem;
  • dažāda veido pamatotus viedokļus;
  • EFSA Zinātniskos ziņojumus. 


EFSA Žurnāls pieejams Wiley Online Bibliotēkā 
Žurnālu iespējams lasīt arī šeit. 
Interesentiem ir iespēja pieteikties EFSA jaunumiem savā e-pastā 

 

Zināšanu krustojums

EFSA ir izveidojusi tiešsaistes platformu “Zināšanu krustojums” (Knowledge Junction) , kur visiem interesentiem ir pieejami izmantošanai modeļi un rīki, ko EFSA izmanto, veicot riska novērtējumu. Šāda platforma izveidota, lai uzlabotu EFSA darba caurredzamību, atkārtojamību un datu atkārtotu izmantošanu. Arī dalībvalstīm ir iespēja šajā platformā publicēt neapstrādātus pētījumu datus, izmantotos rīkus un modeļus. 

EFSA sagatavotais video par to, kas ir datu modeļi  

 

Datu noliktava

EFSA veic divu veidu datu vākšanas pasākumus:

  • patstāvīga harmonizētu datu vākšana no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai novērtētu un monitorētu dažādas izmaiņas laika gaitā un sniegtu atbalstu riska pārvaldītājiem;
  • specifisku datu ievākšana riska novērtējumu veikšanai un citu uzdevumu izpildei.

EFSA “datu noliktavā” (Scientific Data Warehouse) ir pieejami EFSA ievākto datu statistikas kopsavilkumi, dati ir pieejami tabulu, ziņojumu, grafiku, karšu veidā un tiek regulāri atjaunoti un papildināti. 

EFSA “datu noliktavā” ir pieejami dati par: 
pārtikas patēriņu – visaptverošā pārtikas patēriņa datubāze (EFSA Comprehensive European Food Consumption Database);
bioloģiskajiem apdraudējumiem;
ķīmiskajiem apdraudējumiem – OpenFoodTox datubāze;
ķīmiskajiem piesārņotājiem;
pesticīdu un veterināro zāļu atliekvielu līmeni pārtikā un barībā ;
augu daļām un no augiem, aļģēm un ķērpjiem iegūtajām vielām – Compendium of Botanicals  datubāze.